วิธีดู NFT ในกระเป๋า

1. สร้างกระเป๋า Metamask

2. เพิ่ม NFT ที่ได้รับมาในกระเป๋า Metamask

2.1 เปลี่ยน Network ของ Metamask เป็น Polygon Mainnet

2.2 เข้าเว็บ https://polygonscan.com และกรอก Address ของเราที่ได้จาก Metamask ในช่อง

2.3 คลิกที่ ERC-721 Token และคลิกที่ Transaction ล่าสุดที่เข้าในกระเป๋า

2.4 Copy Contract Address และ ID ของ NFT ที่เราได้รับ

2.5 นำไปกรอกใน Metamask (ไปที่ Tab NFT และ Import NFT)